Trzeci i czwarci z 9

Encyklika Dives In Misericordia  i dwa rozdziały książki ks. Zygmunta Podlejskiego Prorok z dalekiego kraju opisujące krakowską działalność Jana Pawła II. To literatura, z którą gimnazjaliści z naszej okolicy  musieli zapoznać się , aby przygotować się do konkursu ‘Jan Paweł II- przyjaciel i mistrz młodych ‘.

Konkurs już po raz drugi organizowany był przez ZS RCKU w Radoczy.  W piątek 24 stycznia również młodzież z naszej parafii podwójnie (reprezentacja z Zespołu Szkół nr 1 i reprezentacja z Zespołu Szkół nr 2) przybyła, aby wykazać się swoją wiedzą. Ogólnie na konkurs przybyło dziewięć czteroosobowych drużyn  z okolicznych szkół.

Przed rozpoczęciem konkursowych zmagań zgromadzeni mieli okazję obejrzeć apel przygotowany przez uczniów szkoły, w której wydarzenie było organizowane. Tematem przewodnim apelu był oczywiście Jan Paweł II. W trakcie jego trwania zgromadzeni mieli okazję obejrzenia prezentacji, która zaczynała się od słów

Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. – to zdanie wprowadziło  miłą, nieco refleksyjną atmosferę przez co młodzi ludzie, można powiedzieć z mniejszym stresem przystąpili do testu, który składał się z trzydziestu pytań. Odpowiadali na nie w czteroosobowych grupach, z których później musieli wytypować jedną osobę, która miała przystąpić do drugiej części konkursu, czyli do ustnego odpowiadania na pytania. Mieli na to piętnaście minut, bo tyle trwała przerwa.

Następnie wybrani przedstawiciele drużyn losowali numerki, które wyznaczały kolejność udzielania odpowiedzi. Za każdą dobrą odpowiedź grupie przyznawano dwa punkty. Każdy uczestnik musiał udzielić odpowiedzi na pięć pytań, a więc w tej konkurencji punktów do zdobycia było dziesięć. Następnie byłe one dodawane do wyników z części pisemnej.

Po krótkiej przerwie nastąpiło ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce uzyskało Gimnazjum w Podolszu, drugie zajęło Gimnazjum nr 2 w Wadowicach, drużyna z Gimnazjum nr 1 w Choczni zajęła trzecie miejsce, a uczniowie Gimnazjum nr 2 w Choczni miejsce IV.

Dla szkół, które znalazły się na podium przewidziane były nagrody w postaci odtwarzacza DVD, a także dla każdego uczestnika konkursy inywidualne nagrody (Piłki, książki, gry itd)

Konkurs ten miał na celu przybliżenie życia i działalności Papieża Polaka, który jest szczególnie bliski nam, którzy mieszkamy niedaleko  jego rodzinnej miejscowości.
Uważam, że encyklika o Bożym miłosierdziu trafiała do ludzi w czasach, kiedy powstała, ale również teraz, na początku trzeciego tysiąclecia nabiera istotnego znaczenia. Słowa o tym, że człowiek ma wrażenie, że przejął kontrolę nad światem i zapomniał o miłości i miłosierdziu zdają się bardziej aktualne w opisie naszej rzeczywistości, a więc uniwersalność spostrzeżeń naszego rodaka zdaje się przemawiać do wszystkich pokoleń.
Takie wydarzenia, jak ów konkurs  są doskonałą okazją dla młodych ludzi do pogłębiania wiedzy o Janie Pawle II, a jest ona szczególnie istotna w okresie, kiedy zbliżamy się do Jego kanonizacji.
Uważam, że każdy uczestnik, przez przygotowania się do zmagań jak i przez uczestnictwo w nich wyszedł z sali bogatszy o pewne doświadczenia i wiedzę.  Już teraz życzę powodzenia uczestnikom, którzy w przyszłym roku również wezmą udział w trzeciej już edycji konkursu o Janie Pawle II.

Pragnę przytoczyć  Jego cytat mówiący o tym, że jeśli nawet coś nam nie wychodzi, należy pamiętać o tym, że Chrystus zawsze nas kocha. Gdy będzie wam trud­no, gdy będziecie w życiu przeżywać ja­kieś niepo­wodze­nie, czy zawód, niech myśl wasza bieg­nie ku Chrys­tu­sowi, który was miłuje, który jest wier­nym to­warzyszem i który po­maga przet­rwać każdą trudność.

Skład drużyn z naszej parafii:

Zespół Szkół nr 1 w Choczni: Magdalena Pasternak, Kinga Kolber, Magdalena Wider, Dominik Borgosz. Opiekun: ks. Mateusz Wójcik

Zespół Szkół nr 2 w Choczni: Kinga Studlik, Justyna Kręcioch, Karolina Kosycarz, Krystian Kiznar. Opiekun: ks. Robert Młynarczyk

Magdalena Pasternak

.