PRZY STOLE NA PLEBANII

PRZY STOLE NA PLEBANII

Co z tą Unią Europejską

 

Pani gospodyni – Co też się dzieje na tym świecie, najpierw uchodźcy, teraz się podobno Unia rozlatuje, wszystko takie niepewne. Moja sąsiadka, z którą jestem bardzo zaprzyjaźniona rozpacza bo syn z rodziną wyjechał do Anglii, są tam już dwa lata i dobrze im się wszystko ułożyło, a tu niewiadoma, może trzeba będzie wracać, i do czego. A tyle ich to wszystko kosztowało. A w ogóle to się zastanawiam, czy ta Unia to dobrze czy źle.

Ks. wikariusz – Pani Mario, już to tak w życiu jest, nieraz ryzyko dużo kosztuje, ale oni są bardzo przedsiębiorczy i poradzą sobie, tym bardziej że to jeszcze może być różnie. Ale odnośnie tego czy Unia jest dobra czy zła, to trzeba by popatrzeć na to z Góry tzn. jakby z nieba, bo tak najlepiej. Otóż znamy wszyscy biblijną historię Wieży Babel, której sens jest taki: Mieszańcy ziemi mieli jedną mowę i dlatego byli dobrze zorganizowani, więc postanowili zbudować wielkie miasto i wieżę sięgającą do nieba, która będzie znakiem ich jedności. Tak też zrobili. Kiedy Pan Bóg to zobaczył powiedział są wielką siłą i w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe i to jest wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego postanowił pomieszać ich języki, aby nie mogli się dogadać. Tak powstały języki i narody , które są zabezpieczeniem przed tym, aby ludzie nie dogadali się w złym, a szczególnie przeciw Bogu, bo do tego są najbardziej skłonni. I w tym względzie wielkie ludzkie porozumienia są niebezpieczne, ale to nie znaczy, że są złe.

Ks. proboszcz – To prawda, różne narody, różne języki, są nieraz ratunkiem przed rozprzestrzenianiem się fałszywych, a nawet zbrodniczych ideologii, jak np. hitleryzm czy stalinizm, ale z drugiej strony dobre sojusze zabezpieczają przed wojnami. Wyobraźmy sobie teraz Europę bez Unii, z jej pogmatwanymi granicami, gdzie każde państwo jak zechce może się upominać o zmianę terytorium rozpocznie się rewizjonizm. Poza tym wspomniany symbol Wieży Babel, już stracił swoje znaczenie od Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Oni mówili pod natchnieniem Ducha Świętego w swoim języku, a wszyscy obecni rozumieli ich w swoim języku, a przecież to był wielojęzyczny tłum. Dlatego św. Paweł napisał w liście do Galatów, do wierzących w Chrystusa: już nie ma Żyda ani poganina, niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Oczywiście to są zbawcze Boże wymiary, ale powinny być wzorem także dla świeckiego życia społecznego. Tak więc Unia jest dobrym dziełem, tylko musi dorastać do swoich zadań

Ks. emeryt – Ja bym się nie obawiał o dalsze losy Unii Europejskiej, tylko rzeczywiście musi nadążać za potrzebami społeczeństw, być jakby w ciągłym rozwoju i dbać o wszystkie wymiary ludzkich potrzeb, nie tylko materialnych, społecznych, ale i także duchowych, szanując także i to co pozornie może wydawać się „obce”. Unia ma być wzorem dla całego świata, niezwykłym przykładem, dlatego musi się jej poświęcić wiele trudów i wysiłków bo bez heroicznego nastawienia jej członków niewiele zdziała, a odwrotu już raczej nie ma, albo zwycięstwo, albo katastrofa. Wierzący w tej unijnej społeczności powinni zachowywać się nienagannie, dając Boży przykład, modlić się za tę sprawę. Dla mnie dobrym znakiem przyszłości Unii jest data odpadnięcia Wielkiej Brytanii, chyba potrzebne to było im i nam. Głosowanie nad wyjściem z Unii wypadło akurat w wigilię uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela , stał się przez to Patronem tej sprawy. Nie lekceważmy patronatu świętych w ważnych sprawach, także państwowych i narodowych. Jako przykład może służyć św. Stanisław biskup i męczennik, przecież zakończenie II wojny światowej nastąpiło 8 maja, właśnie w Jego uroczystość, to on stał się wtedy Patronem pokoju.

Ks. infułat – Kościół, jak już to było wspomniane, nie ma granic, ani względów na osobę i jak to poucza nas Pismo Święte, dla chrześcijanina pierwszą naszą ojczyzną jest niebo i prawom tej ojczyzny mamy być podanymi. Jednak mamy być dobrymi obywatelami ziemskiej ojczyzny dla dobra wspólnego, bo ziemska ojczyzna jest także darem od Boga pochodzącym. Nie tylko to, ale i cała ludzkość jest dla nas także darem jako szczególna Rodzina w całości powołana do zbawienia. Słowa Chrystusa – nie każdy , który mówi mi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ci, którzy wypełniają wolę Ojca. Nie wejdą tam na pewno czyniący nieprawość, a w tym względzie można wiele zawinić, źle rozumiejąc, czym jest prawdziwy patriotyzm, w imię którego jakże wiele zostało przelanej niewinnej krwi w historii ludzkości. Tak więc przyszłość ziemian coraz bardziej zależy od prawości obyczajów i od szukania u Boga miłosierdzia. Trzeba kształcić młodzież do nowych postaw, odwagi, heroizmu i bezinteresowności. Bezmyślne propagowanie postaw polegających na szukaniu we wszystkim zysku i doczesnych korzyści, jest powodem prawdziwych cierpień także całych narodów i grobem dla pomyślnej przyszłości świata.

Ks. Henryk Młynarczyk

.