CAROLUS NR 835 – 11 i 18.03.2018

Nr 5/2018 * 4. i 5. Niedziela Wielkiego Postu *

W numerze m.in:

Co niesie tydzień 

4

Walne zebranie PTT

7

Pielgrzymka Pokutna

9

Z życia archidiecezji

11

Rubryka dla dzieci

13

PAPIESKIE WADOWICE

Opatrznościowi mężowie

14

Lenistwo

15

Wieści z Karmelu

18

BACHOWICE I O. Rudolf

19

BARWAŁD DOLNY I Miłość i obecność

20

BARWAŁD GÓRNY I Grzech

21

BRZEŹNICA I Wiedza

23

BUDZÓW I Związany

24

CHOCZNIA I Z życia parafii

26

FRYDRYCHOWICE: Zaufali Bogu

32

IZDEBNIK I Zapisanie nie zginie

34

JAROSZOWICE Słuzba

34

KALWARIA Z I Patron życia

35

KLECZA Bliżej gór

37

KRZESZÓW I Wielki post

39

LANCKORONA I Co w duszy gra

40

LEŃCZE I Nowe pomiesczenie

41

ŁĄCZANYI Walentynki

42

ŁĘKAWICA I ŻYCIE

43

MARCYPORĘBA I Boisko

44

MUCHARZ I Podziekowanie

45

PALCZA O miłości

47

PASZKÓWKA I Dotacja

48

PONIKIEW I Radość

49

PRZYTKOWICE Zimowa półkolonia

50

RADOCZA: Być człowiekiem

51

Rekolekcje w Radoczy głosił ks. Sylwester Fiećko

RYCZÓW I Miłosierny ojciec

54

Nauki rekolekcyjne w Ryczowie – ks. Andrzej Fyda

SPYTKOWICE: Uroczysty jubileusz

55

STANISŁAW GÓRNY I łaska

56

ŚWINNA PORĘBA: Wiara

57

TARNAWA D.: Nie sądźcie

59

TŁUCZAŃ I Ferie

60

TOMICE: I Eliminacje

60

WITANOWICE I Do końca

61

WOŹNIKI I Warto się uczyć

63

WYSOKA I Przyjdź

64

ZATOR I Słuchajmy

66

ZEBRZYDOWICE Święte

67

Co niesie tydzień

68

Przy stole na plebanii

70

 

.