CAROLUS NR 853 – 25.XI I 2.XII.2018

Nr 23/2018 * Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i 1. Niedziela Adwentu*

W numerze m.in:

Wspomnienie o ks. Piosku, Chocznia – Ostatnie pożegnanie śp. Jana, Klecza – Wieści z parafii, Łączany – Wieczornica, Mucharz – 11 listopada, Paszkówka – Rocznica poświęcenia kościoła, Radocza – Imieniny ks. proboszcza, Witanowice – 11 listopada, Zebrzydowice – Odpust.

Na zdjęciu: Marcyporęba – Służba Ołtarza powiększyła się o kolejnych ministrantów

 

.