Tajemnice Przemienienia Pańskiego z Góry Tabor

Rozważanie I Góra Tabor

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Boża mądrość związała świętą edukację człowieka z wieloma górami i każda z nich odkrywa jakieś fragmenty, wiązania ludzkości ze swoim stwórcą. Wśród tych gór naczelne miejsce ma Góra na której Chrystus uchylił rąbek tajemnicy zakrywającej Jego boskość. Tylko na tej górze, tylko w tym miejscu i tylko przed wybranymi uczniami, w czasie swojego ziemskiego życia, Jezus pokazał że nie jest jedynie człowiekiem, ale prawdziwym Bogiem, a Jego człowieczeństwo jest narzędziem dla spełnienia misji odkupienia człowieka.

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie II Wziął Piotra Jakuba i Jana 

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Tylko tych trzech Apostołów wziął Chrystus ze sobą, aby byli świadkami Jego objawienia w Boskim wymiarze. Dlaczego tych ? Z jednej strony to ma jakąś oczywistość, bo kilkakrotnie w ważnych wydarzeniach tych właśnie 3 uczniów brał Jezus ze sobą, byli mu najbliżsi, a z drugiej byli już pewną elitą z autorytetem wobec innych. Ale obiektywnie patrząc na to trzeba powtórzyć po Ewangelii że Pan wybierał tych, których sam chciał. Nie naszą sprawą, jest rozliczanie Boga według naszych ludzkich myśli. Bo inne są drogi Boże, a inne ułomne nasze ludzkie ścieżki 

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie III Zaprowadził ich na Górę wysoką, osobno 

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Wiele jest gór z którymi związane są tajemnice naszej wiary, ale Góra Przemienienia, jak to już zostało wspomniane  jest w ścisłej czołówce, bo z niej płynie dla ludzkości moc Prawdy. Oto kim tam okazał się być Chrystus ? Już nie jako cudotwórca, uzdrowiciel, wskrzesiciel,  cudowny głosiciel słowa Bożego, zwiastun Ewangelii, mający moc nad przyrodą, ale jako ktoś z całkiem innej rzeczywistości, jako rzeczywisty Syn Ojca niebieskiego, i władca sfer niebiańskich. Ta Góra jako jedyna jest najgłębiej wpisana między tajemnicą Bożego Narodzenia w Betlejem, a tajemnicą „Bożej śmierci” na Górze Golgocie. 

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie IV Tam przemienił się wobec nich.

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Co to znaczy przemienił się?  Nie chodzi tu tylko o jakiś nowy, choćby największy cud Jezusa, o jakąś zatrważającą, czy zniewalającą wizję, ukazującą  Jego majestat. To raczej można porównać do otwarcia odwiecznych wrót,  dzielących czas od wieczności i do wszechpotężnej klamry Ducha, łączącej człowieczeństwo z Bóstwem. To otwarcie, które dla apostołów zaznaczone było zmianą wyglądu Jezusa i przywołaniem zmarłych przed wiekami Mojżesza i Eliasza, było zapowiedzią ofiary jaką już niebawem Bóg Człowiek złoży na Krzyżu na Golgocie. Zaznaczył to Glos Ojca niebieskiego z cudownego Obłoku. 

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie V dwóch mężów rozmawiało z Nim

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Byli to Mojżesz i Eliasz, a o czym rozmawiali?. W opisie Ewangelicznym pisze, że o odejściu Jezusa w Jerozolimie, to znaczy o Jego śmierci na krzyżu. Co ma znaczyć ta rozmowa Jezusa ze zmarłymi przed wiekami mężami Bożymi,  to jedna z tajemnic z Misterium Zbawienia, ale dla Apostołów i dla nas to był znak że Bóg nie tylko chce rozmawiać z człowiekiem, ale że te rozmowy są dialogowe, one nie są monologiem, zmuszającym do słuchania i posłuszeństwa, ale są dialogiem miłości, w którym zarówno forma jaki treść pokazują wrośnięcie człowieka w Boga i szczęście zjednoczenia.  

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie VI Mojżesz wódz i prawodawca.

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Wodzowstwo Mojżesza to palec Boży wskazujący Żydom wolność od egipskiej niewoli i drogę do Ziemi Obiecanej. Nie ma to wodzostwo wymiarów czysto świeckich, społecznych, bo powołany został przez Boga, kiedy pasł owce pod Górą Synaj, tam Bóg z krzaka ognistego  objawił mu Swe Imię i kazał wyprowadzić Naród Wybrany z Egiptu. Także i Prawo Mojżeszowe to wyłącznie objawione Prawo Boże które do przyjścia Chrystusa dla Narodu miało być wychowawcą i gwarantem tego wszystkiego, co niosła Boska Nadzieja umacniana przez proroków.

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie VII Eliasz prorok jak ogień

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Słowo Eliasza płonęło jak pochodnia mówi Pismo Święte, on sam bronił wiary w jednego i prawdziwego Boga, kiedy w Izraelu rozpowszechniał się kult bożka Baala. Cuda jakich Bóg dokonywał przez Eliasza budziły podziw i trwogę. Swoim słowem na 3,5 roku zamknął niebo, że nie padał deszcz, na jego modlitwy stąpił ogień z nieba, kiedy sam stanął do pojedynku z kilkuset prorokami Baala o ukazania się mocy prawdziwego Boga. Tego właśnie świadka wezwał Jezus na Tabor, aby razem z Mojżeszem był dla nas przewodnikiem Ewangelicznych przemian, które były oczekiwaniem Starego Ludu Bożego.    

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie VIII Postawimy trzy namioty

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Co miał na myśli św. Piotr, który widząc Mojżesza i Eliasza rozmawiających z Jezusem, że powiedział : „Panie dobrze że tu jesteśmy, postawimy 3 namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. W Ewangelii pisze że ze strachu, nie wiedział co ma powiedzieć. Ale dobrze wyznał swoja tęsknotę za Zbawicielem, bo właśnie takie są tęsknoty naszych ludzkich serc, aby Bóg zamieszkał pośród nas, aby łączyły nas takie same namioty i to przez nas zrobione. Ale Chrystus nie przyszedł na ziemię by tu zamieszkać, przyszedł aby nas zabrać do siebie, byśmy byli tam gdzie i On.

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie IX Z obłoku odezwał się głos

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Czyj to był głos, oczywiście Ojca Niebieskiego, który objawił swoją miłość do jednorodzonego Syna w słowach ; „to Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, a dlaczego z obłoku bo ten obłok był znakiem szczególnej obecności Boga, ten obłok to jedna z wielu postaci Ducha Świętego, uosobionej miłości Ojca do Syna i Syna do Ojca. Ten głos, ma przeniknąć nasze dusze i serca. Tak w przemienieniu  Jezusa na Taborze, wszystkie Trzy Osoby Boskie zaznaczyły swą obecność i jedność w działaniu.  

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie X To Mój Syn umiłowany. 

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Świadectwo Ojca Niebieskiego o swoim Jednorodzonym Synu, jest zaproszeniem człowieka w krąg miłości Trójcy Przenajświętszej. To było podsumowanie przez Boga Ojca tego cudownego spotkania człowieka z Bogiem i przemienienia Jezusa Jego Syna. Umiłowanie Chrystusa jest gwarantem że do Niego przynależymy, że Jesteśmy z Nim i dla Niego. Że otwarte są dla nas bramy nieba, bo przecież powiedział Jezus, że idzie przygotować nam miejsce, abyśmy byli z Nim   

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie XI To On Jego słuchajcie.

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Mamy we wszystkim co myślimy, planujemy, wykonujemy, słuchać Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo on jest naszym Pasterzem, naszym Mistrzem i Nauczycielem,
On oddał za nas życie i powiedział „kto chce być uczniem Moim niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Posłał nam z nieba Ducha Świętego, aby nas uczył o Nim, o Jego Drodze, o Jego mocy i o Jego Ewangelii, Jego miłosierdziu. Owce znają głos swojego Pasterza i idą za Nim. Jezus jest dobrym pasterzem i życie swe oddaje za owce.

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie XII. Kielich Mój pić będziecie

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

Tak powiedział Jezus do Apostołów Jakuba i Jana, którzy przez swoja matkę, prosili Pana aby dał im w Królestwie niebieskim, miejsca po swej lewej i prawej stronie. Chrystus powiedział że nie wiedzą o co proszą i że będą pić z kielicha Jego męki, ale te miejsca da Ojciec Niebieski tym, którym się to będzie należało. Oburzyło  to innych apostołów, a Jezus ich pouczył, że kto chce być pierwszym, musi się stać jak niewolnik wszystkich. Takim właśnie sługą, stał się Jezus dla ludzkości i dał swoje życie na okup za wielu. 

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

 

Rozważanie XIII. Chrzest Mój też przyjmiecie

Wielbimy Cię, Chryste, w Twoim Przemienieniu.

Tyś jest Synem Bożym, w którym Ojciec ma upodobanie.

To była zapowiedź śmierci męczeńskiej dla Apostołów, którzy przez taki chrzest krwi, mieli zaświadczyć o swojej wierności. Pierwszym który oddał Zycie za Jezusa, był właśnie obecny na Taborze, Apostoł Jakub, był na rozkaz Heroda ścięty mieczem około 44roku. Chrzest Krwi czyli męczeństwo dla Chrystusa, było udziałem wszystkich Apostołów, oprócz św. Jana. Od  początków chrześcijaństwa tysiące wierzących w Chrystusa oddało swoje życie za Jego Ewangelię, za Miłość mocniejszą od śmierci. I są tam, ma niebiańskim Taborze z Nim na przygotowanych miejscach i dopomagają nam, byśmy do nich doszli.  

Ciebie wielbimy światłość wiekuistą.

.