PIELGRZYMKA DO MEDUGORJE , CHORWACJI I BOŚNI

Okazało się wielką mądrością organizatorów przez wcześniejsze zaplanowanie tej pielgrzymki już w październiku 2012 roku wraz z rezerwacją noclegu i wyżywienia dla 48 osób, w pobliżu Bazyliki św. Jakuba, Góry Objawień i Golgoty. Dochodziliśmy pieszo do tych jakże świętych i wymownych miejsc, także indywidualnie w wolnym czasie. Zdarzyło się również, że parę osób z przyczyn losowych nie mogło z nami […]

Read more
1 2 3