To w Munster dla Niego wszystko się zaczęło

Tomasz Bałys późniejszy Ojciec Symplicjusz – Karmelita Bosy urodził się w 1933 r. w Woźnikach.  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1963 r.  Ukończył Wydział Filozoficzny w Poznaniu oraz Wydział Teologiczny w Krakowie, a także Studium Pastoralne Ojców Franciszkanów w Krakowie i Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie.  W latach 1963-71 pracował jako duszpasterz w Polsce, m.in. jako kapelan młodzieży akademickiej w Warszawie, […]

Read more

Wspomnienie o Dobrym Wujku

Większość ludzi znała Tomasza Bałysa jako Ojca Symplicjusza – Karmelitę Bosego, ale moje wspomnienia sięgają dużo głębiej. Dla mnie był najlepszym Wujkiem, przykładem dobrego człowieka, charyzmatycznym Polakiem, który swoim dobrym sercem przyciągał tłumy do Kościoła. W 1971 roku Wujek wyjechał z kraju, aby głosić Słowo Boże poza granicami Polski. Trafił do Munster, niewielkiej miejscowości położonej 50 kilometrów od Chicago, gdzie […]

Read more