Carolus nr 592 – 24.02.2013

Nr 8 /2013 (592) * 2 Niedziela Wielkiego Postu Wiara a pokusy Wadowickie spotkanie ze świętą z sąsiedztwa BACHOWICE: Udział w odkupieniu BARWAŁD DOLNY: 7 słów z krzyża BARWAŁD GÓRNY: Dzień babci i dziadka BRZEŹNICA: Muzyczne spotkanie BUDZÓW: Z kroniki parafi alnej CHOCZNIA: Wspomnienie o śp. Michale Kręciochu FRYDRYCHOWICE: Program rekolekcji GŁOGOCZÓW: Podaruj 1% podatku na dobry cel IZDEBNIK: Lanckorońskie […]

Read more