Przeżycia wielkopostne

 budz_wielk

„Jezus nie dźwigał krzyża w świątyni, ale niósł go ulicami Jerozolimy, przechodząc wśród ludzi zajętych swoimi sprawami”.

Tradycyjnie wieczorem w piątek przed Niedzielą Palmową, 22 marca br. mieszkańcy parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych pątnicy wyruszyli od groty przy kościele i udali się do figurki Matki Bożej Fatimskiej położonej w lesie. Rozważania poszczególnych stacji przygotowała młodzież gimnazjalna pod opieką ks. Bolesława Żmudy a schola oazowa i chór „Maryja” swoim śpiewem podkreślali nastrój zadumy.

Na zakończenie ks. proboszcz Stanisław Kolarski podziękował uczestnikom nabożeństwa za ich modlitwę. Po powrocie do kościoła odprawiona została msza święta.

Dwa dni później w Niedzielę Palmową ks. Bolesław wraz z młodzieżą gimnazjalną, przygotowali projekt, w którym przypomnieli najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa. Następnie po poświęceniu palm wyruszyła procesja wokół kościoła z żywym osiołkiem.  Na zakończenie procesji celebrowana była Msza św. w kościele.

Niedziela Palmowa to pamiątką przybycia Jezusa do Jerozolimy.  Dzień ten rozpoczyna Wielki Tydzień, który jest czasem zadumy i przygotowania do Wielkanocy.

E. F.

.