To w Munster dla Niego wszystko się zaczęło

Tomasz Bałys późniejszy Ojciec Symplicjusz – Karmelita Bosy urodził się w 1933 r. w Woźnikach.  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1963 r.  Ukończył Wydział Filozoficzny w Poznaniu oraz Wydział Teologiczny w Krakowie, a także Studium Pastoralne Ojców Franciszkanów w Krakowie i Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie.  W latach 1963-71 pracował jako duszpasterz w Polsce, m.in. jako kapelan młodzieży akademickiej
w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.

Do Stanów Zjednoczonych wyjechał w 1971 r. Od 1978 r. wielokrotnie pełnił funkcję przełożonego klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Munster, jednocześnie angażując się w działalność duszpasterską wśród Polonii. Sprawował posługę w wielu kościołach diecezji Gary i archidiecezji Chicago. Był kapelanem m. in: Zarządu Głównego Ligi Morskiej w Ameryce, Związku Podhalan Ameryki Północnej w Chicago, Zjednoczenia Rzymskokatolickiego w Calumet, Kongresu Polonii Amerykańskiej (Oddział Indiana) oraz Starszych Obywateli im. Jana Pawła II.

Jednym z ważniejszych zadań jakie sobie wyznaczył o. Tomasz Bałys było stworzenie programu współpracy pomiędzy mieszkańcami Wadowic oraz mieszkańcami miasta Chicago Heights w stanie Illinois. Owocem pracy o. Tomasza było zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy oboma miastami. Współpraca trwająca po dziś dzień polega na wzajemnym poznaniu kulturalnego i gospodarczego dorobków obu miast, wymianie doświadczeń oraz współpracy organizacji i stowarzyszeń działających w obu miastach partnerskich. Zdaniem o. Tomasza również współpraca na płaszczyźnie religijnej mogła nie tylko ułatwić wzajemne kontakty, ale także wzbogacać ich formę. O. Tomasz wierzył, że Kościół katolicki jest bowiem dla rodaków mieszkających w USA zarówno ważnym ośrodkiem życia religijnego, jak również ośrodkiem podtrzymywania polskich tradycji i kultury.

O. Tomasz Bałys był również założycielem szkółki sobotniej przedmiotów ojczystych dla dzieci i młodzieży oraz wieczorowej szkoły języka polskiego przy klasztorze w Munster. To właśnie Klasztorowi w Munster o. Tomasz Bałys poświecił najwięcej energii i serca. Przez 33 lata swojej posługi przyczynił się do jego znaczącej rozbudowy. Wszystkie te dzieła miały jeden wspólny cel – jednoczenie polonii zamieszkałej w Chicago i okolicach.

Kamil Bałys


 

1Grota Matki Bożej w parku klasztornym z ołtarzem, przy którym gromadzą się tysiące wiernych podczas Mszy św. odpustowej w święto Matki Bożej Ludźmierskiej – Królowej Podhala

 

 

 

4

Pomnik Jana Pawła II w parku klasztornym. Co roku w sierpniu do Klasztoru w Munster przybywa Piesza Pielgrzymka Polonijna z Chicago, w której uczestniczą tysiące Polaków. Pielgrzymka przybywa późnym wieczorem, a w parku czeka na nich poczęstunek i nocleg. Przez tą jedną noc park nie śpi, a wierni jednoczą się we wspólnej modlitwie. Rano wyruszają do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville.

.