Zakończenie roku szkolnego

(ZS NR 1 W CHOCZNI) Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł długo oczekiwany przez uczniów czas odpoczynku. Uczniowie, którzy w czasie trwania roku szkolnego byli zasypywani pracami domowymi, kartkówkami, dziesiątkami wypracowań i stekami zadań domowych zdobyli nowe umiejętności. Stali się bardziej dorośli i każdego dnia w szkole pokazywali, że potrafią sprostać coraz większym wymaganiom, które stawiała przed nimi szkoła, jak również czekająca ich przyszłość…

W przeddzień zakończenia roku szkolnego, 26 czerwca 2014 roku absolwenci trzecich klas gimnazjum oraz uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej podczas uroczystego apelu z całego serca dziękowali wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz całemu Gronu Pedagogicznemu, dyrekcji szkoły, jak również pracownikom za trud włożony w ich wychowanie i edukację oraz za dobrą radę, wsparcie i opiekę.

Apel rozpoczął się wystąpieniem dyrektora szkoły, który w swoim przemówieniu skierowanym do wszystkich zebranych podziękował wychowawcom i nauczycielom za pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za przekazywanie każdego dnia cząstki swej nauczycielskiej mądrości, cząstki samego siebie – uczniom. Dokonał podsumowania osiągnięć absolwentów gimnazjum, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w całym roku szkolnym nie szczędzili trudu i wysiłku, aby rozwijać swoje talenty i umiejętności. Krótko przedstawił sukcesy i osiągnięcia uczniów uzyskane w bieżącym roku szkolnym.

Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny przygotowany przez tegorocznych absolwentów gimnazjum. Zgromadzona publiczność z dumą patrzyła na „dorosłych” i ukształtowanych młodych ludzi. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród za odniesienie sukcesu w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, godne reprezentowanie szkoły na zawodach oraz pracę społeczną.

Następnie odbył się uroczysty apel dla uczniów klas 4 – 6 oraz 1 – 3 szkoły podstawowej, w trakcie którego najważniejszą częścią było wyróżnienie najlepszych uczniów i wręczenia im wartościowych nagród oraz pożegnanie tegorocznych absolwentów klas szóstych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum.

Natomiast 27 czerwca 2014 roku, wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Choczni wzięli udział w uroczystej mszy świętej. W jej treści pojawiły się: duszpasterska troska o to, aby społeczność szkolna zaprosiła Boga na wakacyjne szlaki oraz dziękowano za wszystkie otrzymane łaski w ciągu roku szkolnego.

Następnie wszyscy spotkali się w sali gimnastycznej, by podsumować ten okres pracy i nagrodzić osoby, które wyróżniały się na tle innych. Uroczysta akademia rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły, który w swoim przemówieniu powitał wszystkich zaproszonych gości oraz podziękował gronu pedagogicznemu za podejmowanie cennych inicjatyw i twórczych działań na rzecz edukacji oraz przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy, jak również rozbudzanie w każdym pasji do poznawania i chęci tworzenia, a także wzbogacania dzieci i młodzieży w nieprzemijające wartości prawdy, piękna i odpowiedzialności. Dyrektor podkreślił, że uczniowie zdobyli we współzawodnictwie sportowym  w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce, a w kategorii szkół podstawowych III miejsce o miano „Najbardziej i Najwszechstronniej Usportowionej Placówki Szkolnej Gminy Wadowice” pod patronatem Burmistrza Wadowic. Pogratulował uczniom osiągnięcia wysokich wyników w nauce, sukcesów sportowych oraz nabycia nowych kompetencji i umiejętności. Szczególna część wystąpienia skierowana była do absolwentów, uczniów klas trzecich gimnazjum, dla których był to ostatni apel w Zespole Szkół nr 1.

Na zakończenie przemówienia dyrektor szkoły zwrócił się również do zebranych rodziców, którzy z olbrzymim zaangażowaniem dzielą sukcesy i porażki swoich pociech oraz podziękował za dotychczasowy wkład w życie szkoły wspominając, że tylko współpraca szkoły i rodziny może być gwarancją  prawidłowego wychowania i tylko wspólne działanie pomoże osiągać najlepsze efekty.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie gimnazjalistom dyplomów za zwycięstwo w IV Biegu „Solidarności” Wadowickimi Śladami Świętego Jana Pawła II. Nasza szkoła zdobyła I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

Następnie uhonorowanie najlepszych uczniów szkoły i wręczenie im świadectw
z wyróżnieniem, stypendiów naukowych oraz nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie przez Dyrektora szkoły wraz z Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Tomasza Bąka.

Potem zostały wręczone nagrody dla najlepszych sportowców i najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ufundowane przez Radę Rodziców, która w minionym roku szkolnym wykazała się ogromną aktywnością i skutecznością w zdobywaniu środków finansowych.

Na zakończenie apelu, uhonorowani zostali rodzice wyróżnionych uczniów klas szóstych i trzecich gimnazjum, którzy otrzymali listy gratulacyjne za trud włożony we wzorowe wychowanie swoich pociech oraz owocną współpracę ze szkołą. Natomiast za zaangażowanie i pracę rodziców na rzecz szkoły zostały skierowane szczególne podziękowania oraz odczytano „Księgę Przyjaciół Szkoły”.

Z kolei Dyrektor szkoły udzielił młodzieży wkraczającej w czas wakacji i korzystania z uroków lata ostatniej już lekcji – aby z takim samym zaangażowaniem, z jakim pracowali w czasie minionego roku szkolnego, zagospodarowali i zaplanowali ten czas. Spędzili go aktywnie, ciekawie, interesująco i przede wszystkim bezpiecznie. Zadbali o to, by wakacje przyniosły jak najwięcej pozytywnych doznań, rozwinęły intelektualnie i wzbogaciły o nowe przyjaźnie.

Po każdym końcu następuje nowy początek a więc, mimo iż dzisiaj zamykamy kolejny rozdział w naszym życiu, to także piszemy wstęp do następnego…

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Choczni

mgr inż. Daniel Mastek

.