CAROLUS NR 824 – 8 i 15.10.2017

Nr 32/2017 * 27. i 284. Niedziela Zwykła *

W numerze m.in: Wieści z Karmelu, Niezrażona,BACHOWICE | Akta procesu beatyfikacynego o. Rudolfa, BARWAŁD DOLNY | Światowy dzień tabliczki mnożenia,  BARWAŁD GÓRNY | Narodowe czytanie, BRZEŹNICA | Wizytacja kanoniczna, BUDZÓW | Pociecha, CHOCZNIA | Echo katolickie., IZDEBNIK | Ziemia matką, KALWARIA Z | 120 – lecie Zespołu szkół 

pobierz plik 
 
16 X - Rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II 

.