CAROLUS NR 836 – 25.III i 1.IV.2018

Nr 5/2018 * 4. i 5. Niedziela Wielkiego Postu *

W numerze m.in:


Co niesie tydzień 

Z życia archidiecezji

Rubryka dla dzieci 

PAPIESKIE WADOWICE

Inf. Gil

Rekolekcje

Wieści z Karmelu

BACHOWICE – Eliminacje OTWP 

BARWAŁD DOLNY – Wiara 

URWAŁO GÓRNY – Rekolekcje 

BRZEŹNICA – Być strażakiem

BUDZOW – Rekolekcje .

CHOCZNIA – Z życia parafii 

FRYDRYCHOWICE – Rekolekcje

IZDEBNIK – Z krzyżem 

JAROSZOWICE – Rekolekcje

KALWARIA Z – Na Karmelu

KLECZA – Kangur

KRZESZÓW – WIELKI POST

LANCKORONA – Spotkanie seniorów

LEŃCZE – Rekolekcje

ŁĘKAWICA – Chrześcijanin

MARCYPORĘBA – Aktywny dzień

MUCHARZ – REKOLEKCJE  

MUCHARZ – Święto kobiet

PONIKIEW – Milował

PRZYTKOWICE – Turniej

RADOCZA – Rekolekcje

RYCZÓW – Rekolekcje

SPYTKOWICE – Aktywna godzina

ŚWINNA PORĘBA: Rekolekcje

TARNAWA D -Bierzmowanie.

TOMICE: Turniej

WITANOWICE – Z ŻYCIA PARAFII  

WOŹNIKI  – Rekolelccje

WYSOKA – Rekolekcje

ZATOR – Droga krzyżowa

ZEBRZYDOWICE – Rekolekcje

.