PRZY STOLE NA PLEBANII (8-15.XII.2019)

Pani Gospodyni: W Ewangelii z 3. Niedzieli Adwentu Pan Jezus powiedział o św. Janie Chrzcicielu, że  między narodzonymi z niewiast nie powstał większy  od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. Jak to rozumieć i co to oznacza? Ks. wikariusz: Pani Mario, to jest trudne pytanie, odpowiedź pozornie jest prosta, ale w rzeczywistości jest tu dużo tajemnicy, ale spróbujmy […]

Read more

CAROLUS NR 879 – 8 i 15.XII.2019

Nr 24/2019 * Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i 3. Niedziela Adwentu* W numerze m.in: Modlitwa wdzięczności Z życia Karmelu BACHOWICE | Pogrzeb śp Mariana Skórkiewicza BARWAŁD DOLNY | Pamiętamy BARWAŁD GÓRNY | By nie zapomniecć BRZEŹNICA | Z ufnością BUDZÓW | Rekolekcjonista CHOCZNIA | Z życia parafii FRYDRYCHOWICE: Dzień misia IZDEBNIK | Patriotycznie JAROSZOWICE | Wycieczka KALWARIA Z | Bóg […]

Read more

CAROLUS NR 874 – 29.IX – 6.X.2019

Nr 19/2019 * 26. i 27. Niedziela Zwykła * W numerze m.in: Z życia Karmelu BACHOWICE | Kościół uczy BARWAŁD DOLNY | Swojskie klimaty BARWAŁD GÓRNY | Do Matki BRZEŹNICA | Bogactwo BUDZÓW | Zakup samochodu CHOCZNIA | Kazanie na Gancarzu FRYDRYCHOWICE: Spotkanie z misjonarzem IZDEBNIK | Nie ostatni raz JAROSZOWICE | Trwać przy Bogu KALWARIA Z | Druhny i druhowie […]

Read more

PRZY STOLE NA PLEBANII (1-8.IX.2019)

Czy wnet będzie koniec świata?   Pani Gospodyni. Ostatnio na imieninach syna Maćka zebrało się trochę takich fi lozofów i dyskutowali o końcu świata. Najbardziej grozili, jak i to jest telewizji, jakimś tam ociepleniem i innymi sprawami. A ja sobie myślę, że jak Pan Bóg powiedział do pierwszych ludzi, żeby sobie czynili ziemię poddaną, to my mamy prawo nie bać […]

Read more

Przy stole na plebanii (4-11.VIII.2019)

Skarb w niebie   Pani gospodyni: W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli (4 VIII), Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, żeby sprzedawali swoje mienie i dawali jałmużnę i że wtedy będą mieli skarb w niebie. Ale większość ludzi tego nie rozumie, bo chcą dobrze i godnie żyć na świecie. Ks. wikariusz: Pani Mario, w tym samym rozdziale jest o tym, jak […]

Read more

CAROLUS NR 868 – 30.VI – 14.VII.2019

Nr 13/2019 * 1 3. 14. 15. Niedziela Zwykła * W numerze m.in: BACHOWICE | Bierzmowanie BARWAŁD DOLNY | Niebo BARWAŁD GÓRNY | Wycieczka do Czech BRZEŹNICA | Prymicje ks. Marka BUDZÓW | Na rzecz Ziemi Świętej CHOCZNIA | Z życia parafii FRYDRYCHOWICE: Pożegnanie IZDEBNIK | Konkurs JAROSZOWICE | Służyć Bogu KALWARIA Z | Prymicje KLECZA | Jesteście dobrem KRZESZÓW | […]

Read more
1 2 3 4 25