Kontakt

INFORMATOR NIEDZIELNY AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ REJONU VI

carolus@list.pl

Redaktor naczelny: ks. Henryk Młynarczyk

(33) 8731013,  (33) 87 32 801, 606 556 680

ul. Jagiellońska 2, Radocza

34-100 Wadowice