Nasze modlitwy zostały wysłuchane

Sześć lat temu w 2008 roku Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny  w Wadowicach przeżywała niezwykłą uroczystość – Jubileusz 25 – lecia kapłaństwa naszego Rodaka księdza Romana Pindla. W dzień odpustu parafialnego 21 listopada 2008 roku Jubilat odprawił uroczystą Mszę św. dziękczynną za dar kapłaństwa. Jego droga kapłańska w pierwszym ćwierćwieczu  posługi kapłańskiej była niezwykle owocna i  przyniosła niezwykłe efekty dla Kościoła Krakowskiego.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich z rąk Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Franciszka Macharskiego w dniu 23.05.1983 roku tylko przez 3 lata był wikarym w parafii  św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach,  bo  później skierowany został na studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie  i w 1990  uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych. W 2001 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, a już  po 4  latach w 2005 roku otrzymał  tytuł profesora nauk teologicznych.

W tym czasie był także wykładowcą w Papieskiej Akademii Teologicznej a  od 2004 roku dodatkowo ojcem duchownym  w Wyższym Seminarium Duchownym  w Krakowie.

Dotychczasowe osiągnięcia i zasługi  Jubilata sprawiły, że  Władze Kościelne wyniosły Go  do godności Prałata.

Z takim dorobkiem  naukowym  osiągniętym w tak młodym  wieku w dniu 21.11.2008 roku  w Bazylice Jubilat  stanął  przy  tym samym ołtarzu, przy którym ćwierć wieku temu  odprawił  Mszę św. Prymicyjną. Rozpoczął  teraz Mszę św. Jubileuszową,  w czasie której  w raz z Nim dziękowaliśmy Bogu za dar Jego kapłaństwa i przyrzekaliśmy dalszą modlitwę o błogosławieństwo  w Jego pracy kapłańskiej.

Wydarzenie to było niezmiernej wagi, głęboko przeżywane, tygodnik „Carolus” zamieszczał relacje z tych uroczystości w trzech kolejnych numerach swego pisma (48,49,50).

Stefan Mżyk

.