Nowenna do Chrystusa Przemienionego

O Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem by nas zbawić,. przemień zimne serce moje, bym zawsze trwał w miłości ku Tobie.
Chwała Ojcu … . ….
O Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, ,.
by umacniać wiarę w Twoje bóstwo, tak pomnóż we mnie wiarę, bym w niej żył i umierał.
Chwała Ojcu….
O Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą, tak mnie przemień,
bym pragnął Ciebie często i godnie przyjmować w Komunii św.
Chwała Ojcu ….
O Jezu, który w czasie Swojej Męki modliłeś się za nieprzyjaciół, tak przemień moje serce, bym krzyż znosił cierpliwie, a wszystkie krzywdy chętnie przebaczał.
Chwała Ojcu….
O Jezu uwielbiony po Swym chwalebnym zmartwychwstaniu racz wysłuchać próśb moich i przemień wszystkie, utrapienia moje w upragnione radości, Zgodnie z Twoją Wolą Przenajświętszą.
Chwała Ojcu….

Pieśń – Święta Przemiano

UWIELBIENIA JEZUSA PRZEMIENIONEGO

Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste  – Bądź uwielbiony
Synu Boga Żywego – Bądź uwielbiony
Odkupicielu Świata – Bądź uwielbiony
nasz Panie i Zbawicielu – Bądź uwielbiony
w Twoim Przemienieniu – Bądź uwielbiony
w Tajemnicy Chleba i Wina – Bądź uwielbiony
Za to, że Przemieniony jesteś zawsze z nami – Bądź uwielbiony
że moc nam dałeś stad się dziećmi Bożymi  – Bądź uwielbiony
że nas prowadzisz do Królestwa Ojca Twego – Bądź uwielbiony
że dla nas stałeś się człowiekiem – Bądź uwielbiony
żeś nam ogłosił Dobrą Nowinę  – Bądź uwielbiony
żeś nas miłości nauczył  – Bądź uwielbiony
żeś za nas umarł na krzyżu – Bądź uwielbiony
że siedząc po prawicy Ojca wstawiasz się za nami – Bądź uwielbiony
żeś nam zesłał Ducha Świętego – Bądź uwielbiony
że ustawicznie spoglądasz na nas – Bądź uwielbiony
żeś nas ukochał odwieczną miłością – Bądź uwielbiony
że przyjdziesz w chwale wszystko odnowić – Bądź uwielbiony
Przyjdź, Przemieniony Chryste i pozostań z nami – Przyjdź Panie Jezu
Przyjdź, by nas umocnić na chwilę pokusy – Przyjdź Panie Jezu
Przyjdź, by dokonać w nas odnowy życia Bożego – Przyjdź Panie Jezu
Przyjdź, pomóż nam dźwignąć się z upadku – Przyjdź Panie Jezu
Przyjdź, pomóż nam w utrapieniach życia doczesnego – Przyjdź Panie Jezu
Przyjdź i zaprowadź nas do żywota wiecznego – Przyjdź Panie Jezu
Jezu, przy wcieleniu Twoim Przemieniony – Bądź uwielbiony
Jezu, Słowo stające się Ciałem i wśród nas mieszkające Bądź uwielbiony Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor za sobą biorący – Bądź uwielbiony
na górze Tabor Przemieniony – Bądź uwielbiony
którego szaty stały się jak śnieg białe – Bądź uwielbiony
którego Oblicze zajaśniało jak słońce – Bądź uwielbiony
którego jasny obłok zasłonił z uczniami  – Bądź uwielbiony
któremu dał świadectwo Ojciec Przedwieczny  – Bądź uwielbiony
na Mękę z góry Tabor zstępujący – Bądź uwielbiony
w Najświętszym Sakramencie Przemieniony – Bądź uwielbiony
Pokarmie Najświętszy dający nam życie  – Bądź uwielbiony
przy Męce Twojej Przemieniony – Bądź uwielbiony
Jezu przy śmierci Twojej Przemieniony  – Bądź uwielbiony
przy Zmartwychwstaniu Twoim Przemieniony  – Bądź uwielbiony
przy Wniebowstąpieniu Twoim Przemieniony  – Bądź uwielbiony
Jezu Przemieniony, chwałą i Majestatem w niebie otoczony – Bądź uwielbiony
Jezu Przemieniony, ostatni celu wszelkiego naszego pragnienia – Bądź uwielbiony
Jezu Przemieniony, dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający – Bądź uwielbiony

 

PROŚBY

TU CZYTANE SĄ PROŚBY I RÓŻNE INTENCJE ORAZ PODZIĘKOWANIA, A TAKŻE NAWIĄZANIE DO RÓŻNYCH ZAPRASZANYCH GRUP CZY RODZIN W ZWIĄZKU Z PRZEŻYWANYMI ZADANIAMI MODLITEWNYMI.
Módlmy się
Uświęć, Panie nas przez chwalebne Przemienienie Jednorodzonego Syna Twojego i oczyść ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa…

 

DZIĘKCZYNIENIE

Za światło, które wlewasz w umysły nasze
gdy klękamy przed Twoim Obliczem – Dziękujemy Ci Panie,
Za ukojenie i pokój, które z wejrzeniem Twoim spływają do serc naszych. Dziękujemy Ci, Panie
Za ból i niepokój, gdy przynaglasz nas do przemiany. Dziękujemy Ci, Panie.
Za radość powrotu, którą zapalasz nad nami jak słońce. Dziękujemy Ci Panie.
Za korną skruchę – dar najcenniejszy, która pochyla nas do stóp Twoich. Dziękujemy Ci Panie.
Za krzyż, którym nas obarczasz, byśmy byli na obraz i podobieństwo Twoje. Dziękujemy Ci Panie
Za ciernie z Twojej korony. Dziękujemy Ci Panie,
Za rany i mękę. Dziękujemy Ci Panie.
Za trwanie, choć umieramy. Dziękujemy Ci, Panie
Za jasność dnia, gdy uchylasz przed nami ciemność. Dziękujemy Ci. Panie,
Za zdrowia powroty, abyś nas dłużej karmił chlebem Życia Dziękujemy Ci, Panie.
Za chwałę Twojego Świętego Przemienienia.
nadzieję naszej ostatecznej przemiany. Dziękujemy Ci, Panie.
O Panie nasz – chwalimy Cię, wielbimy Cię – wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, a miłosierdzie Twoje bez miary.

 

MODLITWA

Jezu Chryste, wystawiony w Najświętszym Sakramencie, któryś w światłości i blasku Przemienienia na Górze Tabor objawił chwałę i moc Boskiego Majestatu, a w Swej nieskończonej łaskawości zostawił Ziemi Swe Cudowne Oblicze – prosimy Cię, weź w szczególną opiekę Polskę, naszą parafię i cały świat. Bądź nam Przewodnikiem i Obrońcą , utwierdź nasze serca niezłomną wiarą, wzmocnij nadzieją, która wszystko zwycięża i rozpal miłością ku Tobie który jesteś Bogiem z Boga i Światłością ze Światłości. Boże w Trójcy Jedyny^ bądź uwielbiony w całym naszym życiu, w myślach, zadaniach i działaniu.
Przemieniony Chryste!
Broń nas od nieszczęść i klęsk. Otocz opieką Kościół w Polsce. Rodzicom polskim daj siłę w wychowaniu młodego pokolenia w moralności chrześcijańskiej. Z miłością przekaż nas w Matczyne ręce Najświętszej Dziewicy i pod opiekę naszych świętych patronów.
Światu daj pokój i miłość, abyśmy mogli sławić Ciebie na ziemi i w życiu wiecznym. Amen

„Przed tak Wielkim…”

.