DOŁĄCZMY SIĘ DO MODLITWY BŁAGALNEJ

Nasza modlitwa w intencji ustania zarazy, która zaatakowała świat jest konieczna, wszyscy jesteśmy zobowiązani do niej. Wspólna modlitwa ma wielką moc i daje wewnętrzny pokój. Jest wiele form modlitwy, a jedna z najwartościowszych i najskuteczniejszych, to pamięć na obecność Bożą i nasze zadania. Tak można się modlić pracując i wykonując różne czynności. W tym numerze Carolusa pod każdą parafią jest […]

Read more

PRZY STOLE NA PLEBANII (16-23.II.2020)

Pani gospodyni – W tę niedziele, czyli ostatnią przed Wielkim Postem, św. Paweł pisze w Liście do Koryntian, następujące słowa: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Święty mieszka w was”. Chciałabym dowiedzieć się coś bliżej co to znaczy że jesteśmy świątynią Boga? Ks. wikariusz: To jest ważne pytanie i można powiedzieć że z jednej strony łatwe, […]

Read more

PRZY STOLE NA PLEBANII (19-26.I.2020)

Pani gospodyni – W dzisiejszej Ewangelii jest o tym jak Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby otrzymać od niego chrzest w rzece Jordan. Mam pytanie: czym się różni chrzest chrześcijański od chrztu, jakiego udzielał Jan Chrzciciel? Ks. wikariusz– Pani Mario, myślę, że pani wiele razy słyszała o tym z ambony, a w czasach młodości na katechizacji, ale to dobrze […]

Read more

PRZY STOLE NA PLEBANII (8-15.XII.2019)

Pani Gospodyni: W Ewangelii z 3. Niedzieli Adwentu Pan Jezus powiedział o św. Janie Chrzcicielu, że  między narodzonymi z niewiast nie powstał większy  od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. Jak to rozumieć i co to oznacza? Ks. wikariusz: Pani Mario, to jest trudne pytanie, odpowiedź pozornie jest prosta, ale w rzeczywistości jest tu dużo tajemnicy, ale spróbujmy […]

Read more

PRZY STOLE NA PLEBANII (1-8.IX.2019)

Czy wnet będzie koniec świata?   Pani Gospodyni. Ostatnio na imieninach syna Maćka zebrało się trochę takich fi lozofów i dyskutowali o końcu świata. Najbardziej grozili, jak i to jest telewizji, jakimś tam ociepleniem i innymi sprawami. A ja sobie myślę, że jak Pan Bóg powiedział do pierwszych ludzi, żeby sobie czynili ziemię poddaną, to my mamy prawo nie bać […]

Read more

Przy stole na plebanii (4-11.VIII.2019)

Skarb w niebie   Pani gospodyni: W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli (4 VIII), Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, żeby sprzedawali swoje mienie i dawali jałmużnę i że wtedy będą mieli skarb w niebie. Ale większość ludzi tego nie rozumie, bo chcą dobrze i godnie żyć na świecie. Ks. wikariusz: Pani Mario, w tym samym rozdziale jest o tym, jak […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (7 – 13 IV 2019)

7 kwietnia – V Tydzień Wielkiego Postu Wszystko prowadziło do Chrystusa i Jego przyjście odmieniło wszystko i we wszystkim pozostawiło Boży ślad… W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza (Iz 43, 16- 21) jest zapowiedź tego, że Pan odmieni zły los, otworzy drogę na pustyni, napoi lud wybrany i dlatego nie trzeba patrzeć i wspominać wydarzeń minionych – bo Pan […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (24 II – 3 III 2019)

24 lutego – VII niedziela zwykła Dawid oszczędził Saula, który czyhał na jego życie. Nie zabił go, chociaż miał ku temu sposobność. Pierwsze czytanie z niedzieli (1 Sm 26, 7-9. 12-13. 22-23) mówi o tym, jak Dawid uciekający przed królem Saulem, który z zawiści chciał go zabić, miał okazję pozbyć się swojego wroga, kiedy zakradł sie do ich obozu i stał […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (27 I – 3 II 2019)

27 stycznia – III niedziela zwykła Uroczyste czytanie Prawa Bożego po powrocie z niewoli babilońskiej. Tego czytania (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10) domagał się lud od pisarza Ezdrasza. I czytał Ezdrasz zgromadzonemu ludowi z komentarzami i wyjaśnieniami. I lud płakał, gdy usłyszał słowa Prawa. A potem Nehemiasz rozesłał wszystkich do domów, aby się cieszyli, jedząc i pijąc, aby wspólnie razem […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (13-19 I 2019)

13 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie. On z mocą ogłosi Prawo i utrwali je na ziemi. Tak mówi Bóg (Iz 42, 1-4. 5-7): Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Zapowiedzi proroka Izajasza i innych proroków spełniły się w Jezusie Chrystusie. Ustanowił […]

Read more
1 2 3 14