PRZY STOLE NA PLEBANII (1-8.IX.2019)

Czy wnet będzie koniec świata?   Pani Gospodyni. Ostatnio na imieninach syna Maćka zebrało się trochę takich fi lozofów i dyskutowali o końcu świata. Najbardziej grozili, jak i to jest telewizji, jakimś tam ociepleniem i innymi sprawami. A ja sobie myślę, że jak Pan Bóg powiedział do pierwszych ludzi, żeby sobie czynili ziemię poddaną, to my mamy prawo nie bać […]

Read more

Przy stole na plebanii (4-11.VIII.2019)

Skarb w niebie   Pani gospodyni: W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli (4 VIII), Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, żeby sprzedawali swoje mienie i dawali jałmużnę i że wtedy będą mieli skarb w niebie. Ale większość ludzi tego nie rozumie, bo chcą dobrze i godnie żyć na świecie. Ks. wikariusz: Pani Mario, w tym samym rozdziale jest o tym, jak […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (7 – 13 IV 2019)

7 kwietnia – V Tydzień Wielkiego Postu Wszystko prowadziło do Chrystusa i Jego przyjście odmieniło wszystko i we wszystkim pozostawiło Boży ślad… W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza (Iz 43, 16- 21) jest zapowiedź tego, że Pan odmieni zły los, otworzy drogę na pustyni, napoi lud wybrany i dlatego nie trzeba patrzeć i wspominać wydarzeń minionych – bo Pan […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (24 II – 3 III 2019)

24 lutego – VII niedziela zwykła Dawid oszczędził Saula, który czyhał na jego życie. Nie zabił go, chociaż miał ku temu sposobność. Pierwsze czytanie z niedzieli (1 Sm 26, 7-9. 12-13. 22-23) mówi o tym, jak Dawid uciekający przed królem Saulem, który z zawiści chciał go zabić, miał okazję pozbyć się swojego wroga, kiedy zakradł sie do ich obozu i stał […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (27 I – 3 II 2019)

27 stycznia – III niedziela zwykła Uroczyste czytanie Prawa Bożego po powrocie z niewoli babilońskiej. Tego czytania (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10) domagał się lud od pisarza Ezdrasza. I czytał Ezdrasz zgromadzonemu ludowi z komentarzami i wyjaśnieniami. I lud płakał, gdy usłyszał słowa Prawa. A potem Nehemiasz rozesłał wszystkich do domów, aby się cieszyli, jedząc i pijąc, aby wspólnie razem […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (13-19 I 2019)

13 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie. On z mocą ogłosi Prawo i utrwali je na ziemi. Tak mówi Bóg (Iz 42, 1-4. 5-7): Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Zapowiedzi proroka Izajasza i innych proroków spełniły się w Jezusie Chrystusie. Ustanowił […]

Read more

PRZY STOLE WIGILIJNYM

Wieczór już zapadał, Martynka z Zuzią wyszły przed dom, aby wypatrywać pierwszą gwiazdkę. Martyka była w klasie czwartej, a Zuzia w drugiej. Religii uczył je ten sam ks. katecheta, on też prowadził w kościele rozważania roratnie. Zuzia odezwała się pierwsza – Martynko, powiedz gdzie pojawi się ta pierwsza gwiazdka na wschodzie czy na zachodzie – tak się pochwaliła, że już zna strony świata. Wszędzie może się […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (9-15 IX 2018)

9 września – XXIII niedziela zwykła Oto sam Bóg przychodzi, Boża odpłata i przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Tak pisze Izajasz (Iz 35, 4-7a), aby lud Boży się nie bał, by małoduszni nabrali odwagi, bo Bóg przychodzi i jego cuda będą znakami powszechnymi. Bo tak zapowiada Izajasz przyjście Bożego Jezusa Chrystusa, który wszystko odmieni. Przetrze oczy, uzdrowi głuchych […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (12-25 VIII 2018)

IDŹCIE I GŁOŚCIE Co niesie tydzień (12 – 18 VIII) 12 sierpnia – XIX niedziela zwykła Eliasz, zniechęcony bałwochwalstwem panującym w Izraelu upadał na duchu. Pan go poprowadził aż do góry Horeb, gdzie mu się ukazał i gdzie go umocnił. Eliasz, uciekając przed królową Izebel, która chciała go zabić (1 Krl 19, 4-8) usnął pod jednym z janowców, pragnąc umrzeć. […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (1 – 7 IV 2018)

IDŹCIE I GŁOŚCIE   1 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pobiegł Piotr do grobu, a z nim |an, bo wcześniej przybyła Magdalena I powiedziała: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono! (J 20, 1-9). Weszli do wnętrza. Ujrzeli tylko płótna i chusty. Ujrzeli i zobaczyli. Dotąd bowiem nie rozumieli Pisma. Śmierć zwarła się z żydem i w boju. […]

Read more
1 2 3 13