CO NIESIE TYDZIEŃ (8 – 14 X 2017)

8 października – XXVII niedziela zwykła Winnicą Pana był dom Izraela, a my jesteśmy rolnikami sprawiedliwymi i wiernymi, uprawiającymi winnicę Pańską. Czytania z tej niedzieli to skarga Boga na niewierność Ludu Wybranego – Izraela. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza (Iz 5,1-7) jest pieśń o winnicy. W tej pieśni jak gdyby Bóg sam wewnętrznie użala się nad sobą. Ta […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (17 – 23 IX 2017)

17 września – XXIV niedziela zwykła Życie polega na przebaczaniu. Bez przebaczania nie ma przyszłości, a teraźniejszość jest zatruta. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Syracydesa (Syr 27, 30 – 28, 7) uczy przebaczania. Autor pisze tak: Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana. Odpuść winę bliźniemu, a gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (10 – 16 IX 2017)

10 września – XXIII niedziela zwykła Jesteśmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni, dlatego mamy obowiązek upominania jeden drugiego, abyśmy w razie nieszczęścia nie zaciągnęli winy. Tak powiedział Pan do proroka Ezechiela (Ez 33,7-9): Ciebie wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, abyś występnego sprowadzał z jego złej drogi. Jeśli on umrze z powodu twojej przewiny, a ty go nie ostrzegłeś, odpowiedzialnością […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (13 – 19 VIII 2017)

13 sierpnia – XIX niedziela zwykła Bliskie jest spotkanie Boga z Eliaszem. W pierwszym czytaniu (1 Krl 19, 9a. 11-13a) jest o tym, jak Bóg objawił się Eliaszowi na górze Horeb, gdzie mu kazał pójść Pan. Eliasz ukrył się w grocie, a przed Panem szła gwałtowana wichura rozwalająca góry; po wichurze było trzęsienie ziemi, a po trzęsieniu ziemi ogień. Lecz […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (16 – 22 VII 2017)

16 lipca – XV niedziela zwykła Słowem Bóg stworzył świat i słowem go podtrzymuje Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza mówi o tym, że Słowo Boże, przez które Bóg stworzył świat jest twórcze, dokonujące tego, co Bóg chce. Porównuje to prorok Izajasz do ulewy, do śniegu, który spada z nieba i powraca dopiero wtedy, kiedy nawodni ziemię, użyźni, dokona tego, […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (9 – 15 VII 2017)

9 lipca – XIV niedziela zwykła Sprawiedliwy król i zwycięski, który objawia się prostaczkom, pokrzepia utrudzonych W pierwszym czytaniu słyszymy (Za 9, 9-10): -Idzie do ciebie, Córo Jeruzalem! Jedzie na osiołku, pokorny. On zniszczy wszelkie złe moce, broń połamie, pokój obwieści. Jego władztwo od morza do morza aż po krańce ziemi.Potwierdzenie tego proroctwa jest w słowach Ewangelii (Mt 11, 25-30). […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (2 – 8 VII 2017)

2 lipca – XIII niedziela zwykła Każdy otrzyma nagrodę zależną od tego, komu i jak służył. W pierwszym czytaniu (2 Krl 4,8-11.14-16a) jest opowiadanie o proroku Elizeuszu, którego pewna bogata kobieta zapraszała do siebie na posiłek. Pewnego razu powiedziała do męża: To jest mąż Boży. Przygotujmy mały pokój górny dla niego, wstawmy łóżko, stół, krzesła i lampę. Niech tam się […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (21 – 27 V 2017)

  21 maja – VI Niedziela Wielkanocna Chrystus odszedł do nieba, aby dać nam Pocieszyciela Ducha Prawdy, w tym Duchu i w tej Prawdzie odnajdujemy naszą drogę zbawienia. Czytania z tej niedzieli mówią o darze, jaki obiecał Chrystus wierzącym w Niego i zesłał ten dar w 50 dni po Zmartwychwstaniu, a 10 dni po swoim Wniebowstąpieniu. W Ewangelii św. Jana […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (2 – 8 IV 2017)

2 kwietnia – V niedziela Wielkiego Postu Bóg daje życie i Bóg zmarłych ożywia, ożywia tych których zechce, tzn. tych, którzy żyją według Ducha, Ducha Bożego. Ciało podlega śmierci ze względu na skutki grzechu lecz duch posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Czytania z tej niedzieli mówią o najważniejszej dla nas, ludzi sprawie – o życiu po śmierci. W pierwszym czytaniu […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (26 III – 1 IV 2017)

26 marca – IV niedziela Wielkiego Postu Zakryte są przed ludzkimi oczami Boże plany abyśmy nie polegali na sobie, ale na Jego opiece i kierownictwie. Ufajcie, Jam zwyciężył świat, powiedział Chrystus i to niech będzie naszą drogą. Czytania z tej niedzieli mówią o tym, że inne są Boże plany, Boże zamiary, a inne ludzkie. I te Boże plany bardzo często […]

Read more
1 2 3 4 5 14