PRZY STOLE WIGILIJNYM

Wieczór już zapadał, Martynka z Zuzią wyszły przed dom, aby wypatrywać pierwszą gwiazdkę. Martyka była w klasie czwartej, a Zuzia w drugiej. Religii uczył je ten sam ks. katecheta, on też prowadził w kościele rozważania roratnie. Zuzia odezwała się pierwsza – Martynko, powiedz gdzie pojawi się ta pierwsza gwiazdka na wschodzie czy na zachodzie – tak się pochwaliła, że już zna strony świata. Wszędzie może się […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (9-15 IX 2018)

9 września – XXIII niedziela zwykła Oto sam Bóg przychodzi, Boża odpłata i przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Tak pisze Izajasz (Iz 35, 4-7a), aby lud Boży się nie bał, by małoduszni nabrali odwagi, bo Bóg przychodzi i jego cuda będą znakami powszechnymi. Bo tak zapowiada Izajasz przyjście Bożego Jezusa Chrystusa, który wszystko odmieni. Przetrze oczy, uzdrowi głuchych […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (12-25 VIII 2018)

IDŹCIE I GŁOŚCIE Co niesie tydzień (12 – 18 VIII) 12 sierpnia – XIX niedziela zwykła Eliasz, zniechęcony bałwochwalstwem panującym w Izraelu upadał na duchu. Pan go poprowadził aż do góry Horeb, gdzie mu się ukazał i gdzie go umocnił. Eliasz, uciekając przed królową Izebel, która chciała go zabić (1 Krl 19, 4-8) usnął pod jednym z janowców, pragnąc umrzeć. […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (1 – 7 IV 2018)

IDŹCIE I GŁOŚCIE   1 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pobiegł Piotr do grobu, a z nim |an, bo wcześniej przybyła Magdalena I powiedziała: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono! (J 20, 1-9). Weszli do wnętrza. Ujrzeli tylko płótna i chusty. Ujrzeli i zobaczyli. Dotąd bowiem nie rozumieli Pisma. Śmierć zwarła się z żydem i w boju. […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (25 – 31 III 2018)

DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ   25 marca – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej Gdy Jezus z uczniami szedł do Jerozolimy, na Górze Oliwnej posłał dwóch uczniów, aby znaleźli ośle według Jego wskazówek i przyprowadzili do niego. Uczniowie to uczynili i przyprowadzili oślę do Jezusa, zarzucili swe płaszcze, a On wsiadł na nie, a wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (18 – 24 III 2018)

DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ   18 marca – V Niedziela Wielkiego Postu Nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i domem ludzkim nowe przymierze. Słyszymy w pierwszym czytaniu (Jr 31, 31-34): Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, by wyprowadzić ich z […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (10 – 16 XII 2017)

DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ   10 grudnia – II Niedziela Adwentu Przyjście Mesjasza Króla Sprawiedliwego to nadejście upragnionego pokoju. Bo zakwitnie sprawiedliwość i wszystkie narody przybędą do Niego z uwielbieniem. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasz (Iz 11, 1-10) to zapowiedź przyjścia Mesjasza, który przyniesie nowy pokój ziemi. Bo Duch Pański będzie nad nim. Bo będzie sędzią sprawiedliwym. Wyzwoli biedaka, […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (3 – 9 XII 2017)

DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ   3 grudnia – I Niedziela Adwentu Pan jest naszym pokojem. On rozjemcą między ludźmi i narodami. Postępujmy zatem w światłości Pana. Pierwsza niedziela tegorocznego Adwentu to słowa niosące nadzieję (Iz 2, 1-5). Pisze prorok, że przy końcu czasów góra świątyni Pana stanie mocno ponad wszystkich i wszystkie narody do niej przybędą, aby szukać pokoju, bo […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (19 – 25 XI 2017)

19 listopada – XXXIII niedziela zwykła Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Pierwsze czytanie z tej niedzieli z Księgi Przysłów (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31) to pochwała niewiasty, która swoją zapobiegliwością może budzić nasz podziw. Zapobiegliwością o męża, o dzieci, o rodzinę, zapobiegliwością o czynienie dobra. Zapobiegliwością w czynieniu miłosierdzia, a przede wszystkim […]

Read more

CO NIESIE TYDZIEŃ (22 – 28 X 2017)

22 października – XXIX niedziela zwykła Król Cyrus narzędziem Boga. Pan się posłużył nim, by ujarzmić narody, otworzyć zamknięte podwoje, aby świat poznał, że bez Boga nie ma niczego. I tylko on jest Panem. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 45, 1. 4-6) mówi o Cyrusie, założycielu wielkiego imperium perskiego, który wydał w 538 roku przed Chrystusem dekret, dzięki […]

Read more
1 2 3 4 14